Ειδικές Τεχνικές

Διατατική Οστεογένεση

Είναι μια μέθοδος επιμήκυνσης οστών χωρίς τη χρήση οστικών μοσχευμάτων. Η βασική αρχή διατυπώθηκε από τον Ρώσσο ορθοπεδικό χειρουργό G.Ilizarov και είχε εφαρμογή αρχικά στα μακρά οστά.
Από το 1993 βρήκε εφαρμογή και στη γναθοπροσωπική χειρουργική στα οστά των γνάθων και των φατνίων.

Εικόνα 1: Σχήμα διατατικής συσκευής κ.γνάθου

Εικόνα 2+3: Αποτελέσμα επιμήκυνσης γνάθου με διατατική οστεογένεση (απεικόνιση 3D)

Με τη βοήθεια μιάς συσκευής μετα από ένα τεχνικό κάταγμα του οστού ενεργοποιώντας τη βίδα της συσκευής επιμηκύνουμε το κινητό τμήμα σταδιακά 1mm την ημέρα έως το επιθυμητό μήκος.
Ο σχηματισμός οστικού πόρου της μετακίνησης ωριμάζει και γίνεται κανονικό οστούν μετα από 2-3 μήνες, ανάλογα την περίπτωση.
Με αυτή τη μέθοδο επιμηκύνουμε την κάτω γνάθο, την άνω γνάθο και τη φατνιακή ακρολοφία σε όλες τις διαστάσεις του χώρου.

Εικόνα 4: Διατατική οστεογένεση μέσου τριτημορίου προσώπου

Η εμπειρία μας στη χρήση αυτής της μεθόδου αρχίζει από το 1994 μέχρι σήμερα και αναφέρεται σε όλα τα είδη της διατατικής οστεογένεσης.

Εικόνα 5: Διατατική οστεογένεση φατνιακής ακρολοφίας

Γναθοπροσωπικά εμφυτεύματα

Βασισμένη στην αρχή της οστεοενσωμάτωσης στις γνάθους επιχειρήθηκε η χρήση εμφυτευμάτων στον υπόλοιπο σκελετό του κρανίου.

Έτσι τοποθετήθηκαν ειδικά εμφυτεύματα 3 -4 mm μήκους στο κροταφικό οστούν για να προσφέρουν στήριξη σε ένα τεχνητό πτερύγιο ωτός σε περιπτώσεις συγγενούς έλλειψης πτερυγίου.

Εικόνα 1: Συγγενής έλλειψη πτερυγίου ωτός

Εικόνα 2: Αποκατάστασση με τεχντιτό πτερύγιο

Με τη τοποθέτηση δύο γναθοπροσωπικών εμφυτευμάτων σε μελετημένες θέσεις μπορούμε να δώσουμε στήριξη σε ένα αναπλαστικό πτερύγιο αυτιού από σιλικόνη το οποίο θα μιμείται τέλεια ένα φυσικό αυτί.

Εικόνα 3: Γναθοπροσωπικά εμφυτεύματα

Εικόνα 4: Εμφυτεύματα συνδεδεμένα με μεταλλική δοκό

Η επέμβαση αυτή απαιτεί γενική αναισθησία και δεν χρειάζεται νοσηλεία  (χειρουργείο μιας ημέρας). Ιδίου τύπου εμφυτεύματα χρησιμοποιούνται επίσης για να στηρίξουν ακουστικά βαρρη κοίας που λειτουργούν μέσω της οστείνης οδού  (BAHA), καθώς επίσης και ελλείματα ρινός μετά από ογκολογικές επεμβάσεις ή ατυχήματα. Η εμπειρία μας με αυτού του είδους τα εμφυτεύματα ξεκινά απο το 2003.

Εμφυτεύματα Ζυγωματικού

Τα εμφυτεύματα ζυγωματικού προσφέρουν μία εναλλακτική λύση στην αποκατάσταση της οπισθίας νωδότητας της άνω γνάθου σε περιπτώσεις όπου υπάρχει σοβαρή ατροφία οστού και εφόσον δεν έχει επιλεγεί η λύση της αποκατάστασης με οστικό μόσχευμα και ανύψωση του ιγμορείου.

Εικόνα 1: Απεικόνιση εμφυτευμάτων ζυγωματικού και προσθετική αποκατάσταση

Πρόκειται για μεγάλα σε μήκος εμφυτεύματα (από 35-50 mm) τα οποία τοποθετούνται στην οπισθία περιοχή, περίπου στην περιοχή του πρώτου ή δεύτερου προγομφίου δεξιά και αριστερά της άνω γνάθου με μία ειδική τεχνική υπό Γενική Αναισθησία (χειρουργείο μίας ημέρας) και εδράζονται στο ζυγωματικό οστούν.
Αυτά τα εμφυτεύματα πρέπει να συνοδεύονται με τουλάχιστον τρία ή τέσσερα πρόσθια εμφυτεύματα στην περιοχή μεταξύ των κυνοδόντων, όπου θα στηρίζεται η προσθετική επιεμφυτευματική εργασία.
Απαιτείται ιδιαίτερη εμπειρία για την αποκατάσταση αυτού του είδους των εμφυτευμάτων.
Η λύση αυτή προσφέρει ένα εναλλακτικό σχέδιο θεραπείας στις περιπτώσεις ολικής νωδότητας της άνω γνάθου με σοβαρή ατροφία οστού στην οπισθία περιοχή.

Απορροφήσιμα υλικά οστεοσύνθεσης

Η σταθερή οστεοσύνθεση των οστών του σκελετού του προσώπου αποτελεί σταθερή πρακτική στη χειρουργική τραυματιολογία και την αποκαταστατική χειρουργική των γναθοπροσωπικών ανωμαλιών.
Το κοινό υλικό που χρησιμοποιείται είναι συνήθως πλάκες και βίδες Τιτανίου.
Σήμερα σε ασθενείς που βρίσκονται στην ανάπτυξη η σε ασθενείς που για διαφόρους λόγους δεν επιθυμούν η δεν πρέπει να φέρουν μεταλλικά υλικά στο σώμα τους (όπως π.χ. επαγγελματίες δύτες) χρησιμοποιούμε απορροφήσιμα υλικά οστεοσύνθεσης για ακινητοποίηση των οστών.

Εικόνα 1: Aπορροφήσιμα υλικά οστεοσύνθεσης

Εικόνα 2: Aκινητοποίηση κατάγματος με υλικό απορροφήσιμο

Τα υλικά αυτά τοποθετούνται μετα από μικρή επεξεργασία και προσαρμόζονται τέλεια στο πεδίο που πρέπει.
Πρέπει να σημειωθεί ότι η χρήση αυτών των υλικών γίνεται κατά περίπτωση και επίσης αυξάνει το κόστος της επέμβασης.
Η εμπειρία μας στη χρήση αυτών των υλικών ξεκινά από το 1999 και σχετίζεται με γναθοπροσωπική τραυματιολογία και αποκαταστατική χειρουργική.
Επίσης τα υλικά αυτά έχουν εξελιχθεί τα τελευταία χρόνια (PDLLA) και χρησιμοποιούνται και ώς υποστήριξη για αναπλαστικές τεχνικές στην οστική αποκατάσταση των φατνιακών ακρολοφιών.
Η τεχνική χρήσης απορροφισημων υλικών απαντάται ως: box technic or shell technic
Με αυτή τη τεχνική η υπολειμματική ακρολοφία υποστηρίζεται με τα υλικά και με αλλομοσχεύματα κατά κανόνα ώστε να αποδώσει ένα επιθυμητό αναπλαστικό αποτέλεσμα μετα από 7-8 μήνες επούλωσης.
Το κόστος αυτής της χειρουργικής τεχνικής είναι πολύ υψηλό λόγω των ειδικών υλικών.

Linκs

www.kls martin

www.vamvas.gr

Ενδοσκοπική χειρουργική

Η εξέλιξη της επιστήμης και της τεχνολογίας μας οδηγεί σε λιγότερο τραυματικές –επεμβατικές μεθόδους ώστε να επιτυγχάνουμε το καλύτερο αποτέλεσμα με τη λιγότερη ταλαιπωρία και κακουχία για τον ασθενή.

Έτσι η ενδοσκοπική χειρουργική στη Γναθοπροσωπική χειρουργική έχει εφαρμογές όπως:
Στην αφαίρεση λίθων του πόρου των σιαλογόνων αδένων, στην ενδοσκοπική χειρουργική της κροταφογναθικής άρθρωσης, και στην ορθογναθική χειρουργική της κάτω γνάθου κυρίως.
Η εμπειρία μας στα παρα πάνω αντικείμενα βρίσκεται σε εξέλιξη-εκπαίδευση.
Οι επεμβάσεις αυτού του τύπου δεν απαιτούν νοσηλεία και γίνονται εύκολα με τη βοήθεια ενδοφλέβιας νευροαναλγησίας η γενικής αναισθησίας ανάλογα την περίπτωση.

Μελέτη σκελετικών προβλημάτων προσώπου με ανάλυση 3D αξονική

Η εξέλιξη της τεχνολογίας έχει βοηθήσει σημαντικά το σχεδιασμό και την υλοποίηση της χειρουργικής.

Εικόνα 1: Αξονικη τομογραφια 3D

Εικόνα 2: Κατασκευή μοντέλου- πρόβλεψη αποκατάστασης

Με μία ακτινογραφικη απεικόνιση τριών διαστάσεων του προσώπου(3D CT-SCAN) μπορούμε να μελετήσουμε και να σχεδιάσουμε στον υπολογιστή το σχέδιο της χειρουργικής θεραπείας.

Εκτιμώνται τα οστικά ελλείματα και όλες οι γναθοπροσωπικές δυσμορφίες του σκελετου του προσωπου.

Με αυτό τον τρόπο γίνεται πολύ πιο μελετημενα η χειρουργικη επέμβαση και έτσι αποφεύγουμε ενδοεγχειρητικές επιπλοκές καθως επίσης  έχουμε καλύτερη πρόγνωση και ταχύτερη επέμβαση.

Η ψηφιακή αυτή ανάλυση και σχεδιασμός μας επιτρέπει να κατασκευάσουμε εξατομικευμένα μοσχεύματα για τον ασθενή μας σύμφωνα με το μοντέλο σιλικόνης που μπορεί να χρησιμοποιηθεί,

Επίσης η μέθοδος αυτή βοηθάει στη μελετη της τοποθετισης των οδοντικων εμφυτευματων και με την κατασκευη ναρθήκων χειρουργικης  καθοδήγησης επιτυγχάνεται ακριβέστερα η έπεμφβαση.

Το ιατρείο μας χρησιμοποιεί αυτή τη μέθοδο και τη βοήθεια ειδικού εμβιομηχανικού Μηχανολόγου του κ.Παναγιώτη Διαμαντόπουλου μελετωνται τα περιστατικά κατά περίπτωση.

Θέλετε να κλείσετε Ραντεβού;

Επικοινωνείστε μαζί μας στο 210 6841900 ή μέσω της φόρμας επικοινωνίας.